Marketing w handlu i usługach

2022L

Kod przedmiotu12S2O-MHU
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jolanta Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difin, 2002 2) JACEK OTTO, ARTUR OTTO, MARKETING W HANDLU I USŁUGACH, POLITECHNIKA ŁÓDZKA, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi