Negocjacje

Negotiation

2021L

Kod przedmiotu12S2O-NEG
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePodstawy organizacji i zarządzania, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, metod i technik sprawowania władzy organizacyjnej
Opis ćwiczeńPojęcie i istota negocjacji. Strategie negocjacji. Sztuka kierowania rozmową w negocjacjach. Wywieranie wpływu i obrona przed manipulacjami drugiej strony. Style negocjowania. Komunikowanie werbalne i niewerbalne. Systemowe błędy w negocjacjach. Trudne sytuacje negocjacyjne.
Opis wykładówPrzygotowanie i planowanie negocjacji. Zabezpieczenie informacyjne negocjacji. Przewodniczenie negocjacjom. Ocena sytuacji negocjacyjnej. Strategie i style negocjacji. Taktyki i techniki stosowane w negocjacjach. Formy i sposoby prowadzenia negocjacji. Negocjowanie i zawieranie ogólnych warunków umowy. Negocjacje międzynarodowe. Negocjacje w rejonach konfliktu i w sytuacjach kryzysowych.
Cel kształceniaNabycie przez studentów wiedzy dotyczącej rozumienia istoty i znaczenia negocjacji. Zapoznanie z podstawowymi technikami negocjacyjnymi, poznanie technik manipulacyjnych i sposobów obrony przed nimi, nabycie praktycznych umiejętności oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych w zależności od celu negocjacji.
Literatura podstawowa1) DAWSON Roger, Sekrety udanych negocjacji, t. 1, wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 1999, s. 15-256 2) NĘCKI Zbigniew, Negocjacje w biznesie , t. 1, wyd. WPSB, Kraków, 2005, s. 15-200 3) Lewicki Roy., J. Sandauers David.,M., Bery Bruce., Minton John, W. , 2008r.,, Zasady negocjacji, t. 1, REBIS, Poznań, 2008, s. 15-172 4) Cenker Ewa, Małgorzata , Negocjacje, t. 1, WSKiZ w Poznaniu, 2002, s. 11-216 5) Stelmach Jerzy, Brożek Bartosz, Negocjacje, t. 1, Copernicus Center Press Sp. z o.o., Kraków, 2014, s. 7-207 6) Roger Fisher-William Ury; Bruce Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, t. 1, PWE, Warszawa , 1996, s. 47-153
Literatura uzupełniająca1) BAZERMAN Max. H., NEALE Margaret A., Negocjując racjonalnie, t. 1, PTP LIBRA PW, Olsztyn, 1997, s. 25-108 2) CIALDINI. Robert, B., Wywieranie wpływu na ludzi, t. 1, GWP, Gdańsk, 2013, s. 14-294 3) Mastenbroek Willem, Negocjowanie, t. 1, PWN, Warszawa, 1996, s. 95-109 4) Roger Fisher-William Ury; Bruce Patton, Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, t. 1, PWE Warszawa, 1996, s. 47-153 5) Robert Mayer, Jak Wygrać każde negocjacje, t. 1, MT BIZNES Warszawa, 2006, s. 19-144 6) Wojciech Budzyński, Negocjowanie i zawieranie umów handlowych, t. 1, POLTEXT Warszawa, 2010, s. 101-146 7) Mioduszewski J., Metody organizacji i zarzadzania, t. 1, UWM, Olsztyn; EXPOL, 2013, s. 203-223
Uwagibrak