Praktyka dyplomowa

Diploma practical training

2021L

Kod przedmiotu12S2O-PDYP
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, PWN, 2010 2) Kaczmarek M., Olejnik I., Badania jakościowe - metody i zastosowania, CeDeWu, 2013 3) Rószkiewicz M.,, Metody ilościowe w badaniach marketingowych, PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi