Strategie działalności MSP

2022Z

Kod przedmiotu12S2O-SDM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, 2008 2) M. Żebrowski, K. Waćkowski, Strategie zarządzania innowacjami. Strategie małych i średnich przedsiębiorstw IT, Difin, 2011 3) Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, 2003 4) R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi