Statystyka matematyczna

Mathematical statistics

2021Z

Kod przedmiotu12S2O-SMAT
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówopulacja generalna. Próba. Liczebność próby. Próba losowa. Próba reprezentatywna. Schemat losowania próby. Eksperyment statystyczny. Wyniki próby. Rozkład populacji. Parametry populacji. Statystyka z próby. Rozkład statystyki z próby. Zmienna losowa. Rozkłady zmiennych losowych. Parametry rozkładu zmiennej losowe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. Estymator i jego własności. Rozkład estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statycznych parametrycznych i nieparametrycznych. Statystyczna analiza współzależności badanych cech. Analiza dynamiki zjawisk.,ĆWICZENIA:Populacja generalna. Próba. Liczebność próby. Próba losowa. Próba reprezentatywna. Schemat losowania próby. Eksperyment statystyczny. Wyniki próby. Rozkład populacji. Parametry populacji. Statystyka z próby. Rozkład statystyki z próby. Zmienna losowa. Rozkłady zmiennych losowych. Parametry rozkładu zmiennej losowe. Wybrane rozkłady zmiennych losowych skokowych i ciągłych. Estymator i jego własności. Rozkład estymatora. Estymacja punktowa i przedziałowa. Weryfikacja hipotez statycznych. Statystyczna analiza współzależności badanych cech. Analiza dynamiki zjawisk.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rószkiewicz Małgorzata, Statystyka. Kurs Podstawowy, Efekt, 2002 2) Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, 2012 3) Kassyk-Rokicka H., Statystyka zbiór zadań, PWE, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi