Logistics - studia drugiego stopnia stacjonarne (oferta w jęz. angielskim)

Wydział Nauk Ekonomicznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Civil Law
2,25
Ethics in management
2,5
ZAL-O
Wykład
30
Macroeconomics
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Management concept
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Mathematical statistics
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Entrepreneurship
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Logistics
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminar and master thesis I
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Management Accounting
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Negotiations
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Operational Research
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Process Management
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Strategic Management
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Seminar and master thesis II
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
International Marketing
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Environmental Logistics
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Market of Production Factors
3
Production Logistics
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Sales Logistics
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminar and master thesis III
5,5
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
Storage and Transport
2,5
Supply Logistics
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
SUMA
27,5

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
IT in Logistics
2,5
Logistics Customer Service
3,5
Seminar and master thesis IV
14
ZAL-O
Seminarium magisterskie
30
SUMA
29,75