Civil Law

Civil Law

2021Z

Kod przedmiotu12S2-CIL
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Skorupa-Wulczyńska, Legal English. Civil and Commercial Law. A handbook, Wolters Kluwer, 2016 2) , E. Kucharska, The Civil Code, C H Beck, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi