International Marketing

International Marketing

2022Z

Kod przedmiotu12S2-INM
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) z, 1) Keegan W.J., Green M.C., Global Marketing, Pearson, 2016 , z, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi