Logistics Customer Service

Logistics Customer Service

2022L

Kod przedmiotu12S2-LCS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, 2001 2) J. Długosz, Zarządzanie logistyczną obsługą klienta, wyd. AE w Poznaniu, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi