Logistics

Logistics

2021Z

Kod przedmiotu12S2-LOGI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ballou R. H. , Business Logistics Management, Prentice Hall International Editions, 2010 2) Lambert D., Stock J. , Strategic Logistics Management, McGraw-Hill International Editions, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi