Mathematical Statistics

Mathematical Statistics

2021Z

Kod przedmiotu12S2-MATHS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anderson i in, Statistics for business and Economics, wyd. , West publishing company, 1990
Literatura uzupełniająca
Uwagi