Sales Logistics

Sales Logistics

2022Z

Kod przedmiotu12S2-SALO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Łapko Aleksandra, Natalia Wagner, , Logistyka dystrybucji, Cedewu, 2018, s. 134 2) P. Blaik,, Logistyka, , PWe, 2001 3) D. Kempny,, Logistyczna obsługa klienta, , PWE, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi