Seminar

Seminar

2022Z

Kod przedmiotu12S2-SEM3
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szkutnik Z., Metody pisania pracy dyplomowej, wyd. Wyd. Poznańskie, Poznań, 2005 2) Lelusz H., M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, . Wyd. UWM, Olsztyn, 2000 3) Jonker J., Pennink B., The Essence of Research Methodology. A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science, Springer, 2010 4) Dźwigoł H.,, Scientific research methodology in management sciences, t. 118, ESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 2018, s. 117-134
Literatura uzupełniająca
Uwagi