Strategic Management

Strategic Management

2021L

Kod przedmiotu12S2-SMA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Robert S. Kaplan, David P. Norton, The Balanced Scorecard Translating Strategy into Action, t. -, Harvard Business Press, 1996, s. 392 2) Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik, The Business Model Navigator, t. -, Pearson Education Limited , 2014, s. 542
Literatura uzupełniająca
Uwagi