Supply Logistics

Supply Logistics

2022Z

Kod przedmiotu12S2-SULO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mucha B., Decyzje w logistyce zaopatrzenia, PWSZ Wałbrzych, 2013 2) Logistyka zaopatzrenia w przedsiębiorstwie, Bendkowski J., Radziejowska G., Politechniki Śląskiej, 2011 3) Matuszek J., Logistyka zaopatrzenia, PWSZ, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi