Transport Economics

2022L

Kod przedmiotu12S2-TRE
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koźlak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Gdański, 2008 2) Platje J., Paradowska M., Kociszewski K, Ekonomika transportu - teoria dla praktyki, Wyższa Szkoła Bankowa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi