Biologia ogólna - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Biologii i Biotechnologii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Biologia

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): nie dotyczy

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia nieorganiczna
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Matematyka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
25
III - Kierunkowe
Histologia
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Zoologia - bezkręgowce
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
60
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia fizyczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Fizyka i biofizyka
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
III - Kierunkowe
Biologia komórki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Botanika systematyczna
6,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Zajęcia terenowe botanika
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
25
Zajęcia terenowe zoologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
25
Zoologia - kręgowce
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
25
60
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
45
III - Kierunkowe
Anatomia funkcjonalna człowieka
4,5
Biochemia
7
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
60
Fakultet
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
60
Mikrobiologia ogólna i środowiskowa
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Fakultet
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Fizjologia roślin
7
Fizjologia zwierząt
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
25
Genetyka
5,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
45
Mykologia
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Zajęcia terenowe - ekologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia
25
Zajęcia terenowe - mikrobiologia
1
SUMA
26,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Biologia molekularna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
25
Ewolucjonizm
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Fakultet
6,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
30
90
Fizjologia zwierząt
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
35
Immunologia
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
15
Zajęcia terenowe - mykologia
2
ZAL-O
Ćwiczenia terenowe
25
IV - Specjalnościowych
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
3
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
25
Seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
33,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
3
III - Kierunkowe
Biologia rozwoju zwierząt
0
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Fakultet
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
40
Hodowle in vitro
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
5
25
Ochrona przyrody
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Ochrona środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Wprowadzenie do biotechnologii
1,5
ZAL-O
Wykład
20
IV - Specjalnościowych
Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
7
ZAL-O
Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
50
Seminarium licencjackie
2
ZAL-O
Seminarium
30
SUMA
24,5