Bioetyka

Bioethics

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-BIOET
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówTeoretyczne podstawy bioetyki. Wybrane zagadnienia bioetyki.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z uwarunkowaniami wybranych problemów bioetycznych. Uświadomienie im specyfiki i znaczenia zagadnień bioetycznych.
Literatura podstawowa1) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, t. , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 2) Singer P., Etyka praktyczna, t. , Książka i Wiedza, 2003, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi