Endokrynologia

Endocrinology

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-ENDOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, anatomia i fizjologia zwierząt
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńOkreślenie LH i testosteronu w osoczu: a. Przygotowanie standardowej krzywej dla niewidomych, kontrolnych i próbek do badań; b. Dodanie anty-LH lub anty-testosteronowych przeciwciał; d. Czyszczenie i dodanie oznaczonego jodem hormonu (LH) lub trytu (w przypadku testosteronu); e. dodanie drugiego przeciwciała (w przypadku LH) lub węgla (w przypadku testosteronu); f. wirowanie, pobieranie próbek i zliczanie radioaktywności w powstałym osadzie. Interpretacja wyników: wykreślanie krzywej wzorcowej, określanie intersytu, wirulencji i wrażliwości metody, określanie ilości testosteronu ze standardowej krzywej.
Opis wykładówCharakterystyka hormonów i mechanizmów przekazywania informacji przez nie. Główne gruczoły wydzielania wewnętrznego. Inne narządy produkujące hormony. Receptory hormonalne. Hypothalamic-przysadki mózgu i sprzężenia zwrotnego. Przysadki mózgowej. Regulacja wydzielania hormonu i ich funkcja biologiczna. Synteza, struktura chemiczna i charakterystyka hormonu. Regulacja, wydzielanie, działanie fizjologiczne i patofizjologiczne.
Cel kształceniaRozumienie mechanizmów działania hormonów, ich roli i regulacji w organizmie oraz powiązań umożliwiających homeostazę w organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt. Umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa, w celu opisu i referowania zagadnień fizjologicznych.
Literatura podstawowa1) J. Sotowska-Brochocka. , 2001r., "Fizjologia zwierząt-zagadnienia wybrane.", wyd. UW, 2) Nowak J., Zawilska J. (red.) , 1997r., "Receptory, struktura, charakterystyka, funkcje.", wyd. PWN, 3) Nowak J., Zawilska J. (red.) , 2001r., "Receptory i mechanizmy przekazywania sygnałów.",wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak