Enzymologia

Enzymology

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-ENZYM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającecytologia, biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAktywność i właściwości inwertazy z drożdży. Wysalanie i frakcjonowanie białka enzymatycznego. Ocena stopnia oczyszczenia białka enzymatycznego za pomocą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym. Określanie podstawowych właściwości uzyskanych preparatów enzymatycznych.
Opis wykładówPojęcie enzymu. Miejsce aktywne enzymu. Wiązania uczestniczące w tworzeniu kompleksu enzym-substrat. Mechanizm katalizy enzymatycznej.Kinetyka reakcji enzymatycznych. Sposoby wyrażania aktywności enzymatycznej. Aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Szybkość reakcji enzymatycznej i regulacja procesów enzymatycznych. Metody oczyszczania enzymów. Systematyka enzymów – międzynarodowy kod enzymatyczny. Praktyczne zastosowanie enzymów.
Cel kształceniaZozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z enzymologii do oceny przebiegu procesów chemicznych zachodzących w żywym organizmie i w procesach technologicznych
Literatura podstawowa1) Szczeklik E. (Red.) , 1974r., "Enzymologia kliniczna.", wyd. PZWL, 2) Bergj. M., Tymoczko J. L., Streyer L., 2011r., "Biochemia", wyd. PWN, 3) Kłyszejko-Stefanowicz (Red.) , 1999r., "Ćwiczenia z biochemii", wyd. PWN, 4) Angielski S. Jakubowski Z., Dominiczek M. H. (red.) ., 2000r., "Biochemia kliniczna", wyd. Perseusz, Sopot, 5) Bańkowski E. , 2004r., "Biochemia – Podręcznik dla studentów uczelni medycznych", wyd. Urban-Partner, 6) Minakowski W., Weidner S. (Red.), 2010r., "Biochemia kręgowców", wyd. PWN
Literatura uzupełniająca1) Angielski S. (Red.),, "Biochemia kliniczna i analityka, wyd.PZWL 1990r,, 2) Koolman J., Rohm K-H, Biochemia ilustrowany przewodnik, wyd.PZWL 2005r,, 3) Davidson V.L., Sittman D.B, Biochemia, wyd.Urban &Partner 2002r,, 4) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H, Biologia molekularna - Krótkie wykłady, wyd.PWN 2000r,, 5) Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii kliniczna, wyd.Urban&Partner. 2009r,
Uwagi