Enzymologia

Enzymology

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-ENZYM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającecytologia, biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAktywność i właściwości inwertazy z drożdży. Wysalanie i frakcjonowanie białka enzymatycznego. Ocena stopnia oczyszczenia białka enzymatycznego za pomocą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym. Określanie podstawowych właściwości uzyskanych preparatów enzymatycznych.
Opis wykładówPojęcie enzymu. Miejsce aktywne enzymu. Wiązania uczestniczące w tworzeniu kompleksu enzym-substrat. Mechanizm katalizy enzymatycznej.Kinetyka reakcji enzymatycznych. Sposoby wyrażania aktywności enzymatycznej. Aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Szybkość reakcji enzymatycznej i regulacja procesów enzymatycznych. Metody oczyszczania enzymów. Systematyka enzymów – międzynarodowy kod enzymatyczny. Praktyczne zastosowanie enzymów.
Cel kształceniaZozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z enzymologii do oceny przebiegu procesów chemicznych zachodzących w żywym organizmie i w procesach technologicznych
Literatura podstawowa1) Szczeklik E. (Red.), Enzymologia kliniczna, PZWL, 1974 2) Bergj. M., Tymoczko J.L., Streyer L., Biochemia, PWN, 2011 3) Kłyszejko-Stefanowicz (Red.), Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999 4) Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczek M.H. (Red.), Biochemia kliniczna, Perseusz, 2000 5) Bańkowski E., Biochemia - podręcznik dla studentów studiów medycznych, Urban - Partner, 2004
Literatura uzupełniająca1) Angielski S. (Red.),, "Biochemia kliniczna i analityka, wyd.PZWL 1990r,, 2) Koolman J., Rohm K-H, Biochemia ilustrowany przewodnik, wyd.PZWL 2005r,, 3) Davidson V.L., Sittman D.B, Biochemia, wyd.Urban &Partner 2002r,, 4) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H, Biologia molekularna - Krótkie wykłady, wyd.PWN 2000r,, 5) Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii kliniczna, wyd.Urban&Partner. 2009r,
Uwagi