Mikroskopia elektronowa

Electron Microscopy

2017Z

Kod przedmiotu1213S2-MIKROEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetechniki mikroskopowe, biologia komórki
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBudowa i funkcjonowanie mikroskopu elektronowego (ME). Zapoznanie z etapami przygotowania materiału biologicznego do badania w TEM i SEM. Pobieranie materiału, techniki utrwalania, obróbka materiału biologicznego do obserwacji w SEM: suszenie w punkcie krytycznym dwutlenku węgla, napylanie preparatów, obserwacje i rejestrowanie obrazu. Analiza obrazu elektronowego. Zatapianie materiału w żywicach, krojenie z użyciem noży szklanych i diamentowych. Przygotowanie substancji kontrastujących i kontrastowanie skrawków ultracienkich. Obserwacje w TEM. Rejestrowanie obrazów i analiza elektronogramów.
Opis wykładówIstota mikroskopii elektronowej. Typy mikroskopów. Zapoznanie z etapami przygotowania materiału biologicznego do badania w EM. Istota właściwego pobierania materiału. Zasady utrwalania. cechy dobrego utrwalacza.Powstawanie obrazu w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, zasady rejestrowania obrazów.
Cel kształceniaPraktyczne zapoznanie studentów z istotą mikroskopii elektronowej, metodami przygotowania materiału biologicznego do obserwacji w TEM i SEM, sposobami rejestrowania i analizy obrazu.
Literatura podstawowa1) 1. B. Wróbel, K. Zienkiewicz, D.J.Smoliński, J. Niedojadło, M. Świdziński, Podstawy mikroskopii elektronowej, skrypt dla studentów biologii, Wydawnictwo UMK w Toruniu, 2005 2) J.A. Litwin, Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ Kraków, 1999
Literatura uzupełniająca1) M.A. Hakat, Principles and Techniques of Electron Microscopy. Biological Applications. I., Cambrdge University Press, 2000
Uwagibez uwag