Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2018L

Kod przedmiotu1213S2-MK-SEMMGR4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzająceseminarium 3
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeńDyskusja wyników jako element publikacji naukowej, podsumowanie badań i formułowanie wniosków, egzamin dyplomowy zgodnie z procedurą dyplomowania, zasady konstruowania wypowiedzi podczas egzaminu dyplomowego, struktura prezentacji tez pracy magisterskiej. Prezentacja i dyskusja wyników badań własnych w odniesieniu do współczesnych osiągnięć nauki Recenzja pracy magisterskiej (kiedy i jak się z nią zapoznać). • Jak się przygotować? – wypowiedzi ustne i dyskusja naukowa.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaCelem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej. Równoznaczne jest to ugruntowaniem wiedzy o metodologii naukowej, z przygotowaniem do naukowego rozwiązywania problemów i prowadzenia badań naukowych, łącznie z dostrzeganiem i werbalizowaniem problemów naukowych, formułowaniem hipotez badawczych, sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i sprawnego i logicznego przeprowadzenia dyskusji, poprawnego argumentowania i używania języka naukowego. Drugim celem seminarium magisterskiego jest doskonalenie umiejętności komunikacji w nauce, w tym dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej, z umiejętnością prezentowania wyników badań (referat, poster, publikacja naukowa, esej lapbook, elevator speech) wraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (abstrakt graficzny, infografika, notowanie wizualne, dyskusja w internecie: blogi, portale społecznościowe itd.).
Literatura podstawowaJ. Weiner, 2003 (i wydanie późniejsze) "Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych - przewodnik praktyczny". S. Czachorowski 2003, "jak napisać prace magisterską - poradnik dla magistranta Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska. "Kreatywna praca dyplomowa: jak stworzyć fascynujący tekst naukowy", wyd. Helion, Dudziak A., 2008r., "Redagowanie prac dyplomowych", wyd. Centrum Doradztwa i informacji Difin, Boć J., 2006r., "Jak pisać pracę magisterską", wyd. Kolonia Limitem, Młyniec W., 2004r., "Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe", wyd. Sorus. Różni autorzy, "Artykuły naukowe z zakresu specjalności reprezentowanych przez magistrantów".
Literatura uzupełniająca
Uwagi