Bioetyka

Bioethics

2019Z

Kod przedmiotu1213S2-BIOET
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003 2) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi