Mikroskopia elektronowa

Electron Microscopy

2019Z

Kod przedmiotu1213S2-MIKROEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającetechniki mikroskopowe, biologia komórki
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBudowa i funkcjonowanie mikroskopu elektronowego (ME). Zapoznanie z etapami przygotowania materiału biologicznego do badania w TEM i SEM. Pobieranie materiału, techniki utrwalania, obróbka materiału biologicznego do obserwacji w SEM: suszenie w punkcie krytycznym dwutlenku węgla, napylanie preparatów, obserwacje i rejestrowanie obrazu. Analiza obrazu elektronowego. Zatapianie materiału w żywicach, krojenie z użyciem noży szklanych i diamentowych. Przygotowanie substancji kontrastujących i kontrastowanie skrawków ultracienkich. Obserwacje w TEM. Rejestrowanie obrazów i analiza elektronogramów.
Opis wykładówIstota mikroskopii elektronowej. Typy mikroskopów. Zapoznanie z etapami przygotowania materiału biologicznego do badania w EM. Istota właściwego pobierania materiału. Zasady utrwalania. cechy dobrego utrwalacza.Powstawanie obrazu w transmisyjnym mikroskopie elektronowym, zasady rejestrowania obrazów.
Cel kształceniaPraktyczne zapoznanie studentów z istotą mikroskopii elektronowej, metodami przygotowania materiału biologicznego do obserwacji w TEM i SEM, sposobami rejestrowania i analizy obrazu.
Literatura podstawowa1) 1. B. Wróbel, K. Zienkiewicz, D.J.Smoliński, J. Niedojadło, M. Świdziński, Podstawy mikroskopii elektronowej, skrypt dla studentów biologii, Wydawnictwo UMK w Toruniu, 2005 2) J.A. Litwin, Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ Kraków, 1999
Literatura uzupełniająca1) M.A. Hakat, wyd. Cambrdge University Press, Principles and Techniques of Electron Microscopy. Biological Applications. I., 2000r., tom
Uwagibez uwag