Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2019L

Kod przedmiotu1213S2-MK-PRDEG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzająceNie obowiązują
Wymagania wstępneNie obowiązują
Opis ćwiczeńKonsultacje z opiekunem pracy
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaZasadniczym celem przedmiotu jest wsparcie w realizacji badań w ramach wykonywanej pracy magisterskiej. Wsparcie dotyczy zarówno konsultacji z opiekunem pracy w zakresie metodologii prowadzonych badań, analizy uzyskanych wyników, opracowania danych oraz przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Hajduk Z. , 2002r., "Metodologia nauk przyrodniczych", wyd. KUL Lublin, 2) Pułło A. , 2001r., "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów", wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi