Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2020L

Kod przedmiotu1213S2-MK-PRDEG4
Punkty ECTS 12
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzająceNie obowiązują
Wymagania wstępneNie obowiązują
Opis ćwiczeńKonsultacje z opiekunem pracy
Opis wykładówNie dotyczy
Cel kształceniaZasadniczym celem przedmiotu jest wsparcie w realizacji badań w ramach wykonywanej pracy magisterskiej. Wsparcie dotyczy zarówno konsultacji z opiekunem pracy w zakresie metodologii prowadzonych badań, analizy uzyskanych wyników, opracowania danych oraz przygotowania manuskryptu pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych , KUL Lublin, 2002 2) Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi