Przedsiębiorczość

Enterprise

2020L

Kod przedmiotu1213S2-PRZEDa
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006r., s. 443 2) Białek-Jaworska A., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 159
Literatura uzupełniająca
Uwagi