Fakultet

2020L

Kod przedmiotu1200XX-FAKblmol2
Punkty ECTS 10,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZgodna z wybranymi fakultetami
Literatura uzupełniająca
Uwagi