Fakultet

2021L

Kod przedmiotu1200XX-FAKblmol4
Punkty ECTS 8,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaZgodna z wybranymi fakultetami
Literatura uzupełniająca
Uwagi