Bioetyka

Bioethics

2020Z

Kod przedmiotu13S2-BIOET
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówTeoretyczne podstawy bioetyki. Wybrane zagadnienia bioetyki.
Cel kształceniaZaznajomienie studentów z uwarunkowaniami wybranych problemów bioetycznych. Uświadomienie im specyfiki i znaczenia zagadnień bioetycznych.
Literatura podstawowa1) Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003 2) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Literatura uzupełniająca1) Jonas H., wyd. Wydawnictwo „Platan”, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej , 1996r., tom
Uwagi