Endokrynologia

Endocrinology

2020Z

Kod przedmiotu13S2-ENDOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, biochemia, anatomia i fizjologia zwierząt
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńIdentyfikacja komórek gonadotropowych i laktotropowych w przysadce przy użyciu techniki barwienia immunohistochemicznego. Obserwacja mikroskopowa preparatów przysadki gęsi domowej poddanych barwieniu immunohistochemicznemu w celu identyfikacji komórek produkujących LH, FSH i prolaktynę. Ocena rozmieszczenia takich komórek w przysadce gęsi oraz określenie względnej liczebności komórek poszczególnych typów w preparacie. HCG - rola hormonu w organizmie. Diagnoza ciąży i nowotworu na podstawie poziomu HCG. Procedura oznaczanie hormonów białkowych (np.LH lub leptyny) i steroidowych (np. testosteronu lub progesteronu) w osoczu, mediach przy zastosowaniu metody radioimmunologicznej lub Elisa.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia endokrynologii i mechanizm działania hormonów. Pętle regulacyjne. Układ podwzgórzowo-przysadkowy: jego hormony i choroby. Funkcje endokrynne trzustki. Cukrzyca. Otyłość i jadłowstręt psychiczny. Hormony nadnerczy oraz tarczycy. Hormonalna regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej. Funkcje endokrynne gonad. Rola szyszynki.
Cel kształceniaRozumienie mechanizmów działania hormonów, ich roli i regulacji w organizmie oraz powiązań umożliwiających homeostazę w organizmie człowieka i zwierząt. Poznanie głównych parametrów fizjologicznych jako wskaźników zdrowia człowieka i zwierząt. Umiejętność stosowania różnych metod w badaniach procesów fizjologicznych, interpretacji wyników oraz korzystania z fachowego piśmiennictwa, w celu opisu i referowania zagadnień fizjologicznych.
Literatura podstawowa1) J. Sotowska-Brochocka, "Fizjologia zwierząt-zagadnienia wybrane.", , wyd. UW,, 2001r. 2) Nowak J., Zawilska J., "Receptory, struktura, charakterystyka, funkcje.", wyd. PWN., 1997r. 3) Nowak J., Zawilska J. , "Receptory i mechanizmy przekazywania sygnałów.", wyd. PWN., 2001r.
Literatura uzupełniająca
UwagiZe względu na stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora UWM, zajęcia planowane są w formie zdalnej. Egzamin może być przewidziany w formie ustnej on-line.