Enzymologia

Enzymology

2020Z

Kod przedmiotu13S2-ENZYM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającecytologia, biochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAktywność i właściwości inwertazy z drożdży. Wysalanie i frakcjonowanie białka enzymatycznego. Ocena stopnia oczyszczenia białka enzymatycznego za pomocą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym. Określanie podstawowych właściwości uzyskanych preparatów enzymatycznych.
Opis wykładówPojęcie enzymu. Miejsce aktywne enzymu. Wiązania uczestniczące w tworzeniu kompleksu enzym-substrat. Mechanizm katalizy enzymatycznej.Kinetyka reakcji enzymatycznych. Sposoby wyrażania aktywności enzymatycznej. Aktywatory i inhibitory reakcji enzymatycznych. Szybkość reakcji enzymatycznej i regulacja procesów enzymatycznych. Metody oczyszczania enzymów. Systematyka enzymów – międzynarodowy kod enzymatyczny. Praktyczne zastosowanie enzymów.
Cel kształceniaZozumienie i praktyczne wykorzystanie wiedzy z enzymologii do oceny przebiegu procesów chemicznych zachodzących w żywym organizmie i w procesach technologicznych
Literatura podstawowa1) Szczeklik E. (Red.), Enzymologia kliniczna, PZWL, 1974 2) Bergj. M., Tymoczko J.L., Streyer L., Biochemia, PWN, 2011 3) Kłyszejko-Stefanowicz (Red.), Ćwiczenia z biochemii, PWN, 1999 4) Angielski S., Jakubowski Z., Dominiczek M.H. (Red.), Biochemia kliniczna, Perseusz, 2000 5) Bańkowski E., Biochemia - podręcznik dla studentów studiów medycznych, Urban - Partner, 2004
Literatura uzupełniająca1) Angielski S. (Red.), , "Biochemia kliniczna i analityka, PZWL, 1990 2) Koolman J., Rohm K-H, Biochemia ilustrowany przewodnik, PZWL, 2005 3) Davidson V.L., Sittman D.B, Biochemia, Urban &Partner, 2002 4) Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H, Biologia molekularna - Krótkie wykłady, PWN, 2000 5) Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W, Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej, Urban&Partner., 2009
Uwagi