Hodowle in vitro komórek i tkanek zwierzęcych

In Vitro Culture of Animal Cells and Tissues

2020L

Kod przedmiotu13S2-HIVKITZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia komórki, fizjologia człowieka i zwierząt, biologia molekularna, inżynieria genetyczna
Wymagania wstępneznajomość budowy i funkcjonowania komórek, tkanek i organów zwierząt, wiedza z zakresu podstaw biologii molekularnej i inżynierii genetyczne
Opis ćwiczeńPrzygotowywanie pożywek hodowlanych. Mechaniczna oraz enzymatyczna izolacja komórek zwierzęcych. Hodowle komórek: jednowarstwowa oraz na nośnikach, w postaci skrawków, sferoidów i agregatów. Testy oceny żywotności komórek. Badanie proliferacji i różnicowania komórek w hodowli. Wykorzystanie hodowli komórek in vitro w badaniach toksykologicznych. Enkapsulacja komórek. Seminarium: przygotowanie projektu badawczego z zakresu hodowli komórek i tkanek in vitro.
Opis wykładówTechniki izolacji i hodowli komórek in vitro. Skład pożywek hodowlanych. Rola białek ECM w hodowlach. Metody transfekcji komórek. Otrzymywanie linii komórkowych. Zastosowanie hodowli in vitro w badaniach naukowych oraz w medycynie i przemyśle. Elementy inżynierii tkankowej.
Cel kształceniaPoznanie podstawowych technik hodowli komórek i tkanek zwierzęcych in vitro. Nabycie umiejętności pisania prostego projektu badawczego.
Literatura podstawowa1) S. Stokłosowa, Hodowla komórek i tkanek, t. 1, PWN, 2004, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagigrupy maksymalnie 12-osobowe