Konwersatorium specjalnościowe w języku angielskim

Discussion session in English

2021L

Kod przedmiotu13S2-KONWANG4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńAnaliza najnowszych publikacji z zakresu ekologii, ochrony przyrody, bioróżnorodności, geografii roślin i zoogeografii. Zapoznanie się ze współczesnymi metodami badawczymi w ochronie środowiska naturalnego. Wzbogacanie słownictwa specjalistycznego.
Opis wykładównie dotyczy
Cel kształceniaDoskonalenie umiejętności dyskutowania w języku angielskim na tematy związane z ekologią, zagrożeniami środowiska przyrodniczego i różnorodnością biologiczną.
Literatura podstawowa1) Allen T. F. H., Hoekstra T. W., Toward a Unified Ecology , Columbia University Press, 2015
Literatura uzupełniająca1) wyd. Macmillan Publishers Limited, Nature, 2017r., tom
Uwagibrak