Metodologia nauk przyrodniczych

Methodology of the Natural Sciences

2020Z

Kod przedmiotu13S2-METONAUKPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1.Wprowadzenie do teorii poznania. Spór o uniwersalia realizm pojęciowy skrajny i umiarkowany. Spór o istnienie typów ontologicznych. 2. Fenomen nauki, definicje, znaczenie i rola nauki. Znaczenie klasyfikacji nauk. Systemowy obraz wiata, nauki systemowe, cechy systemów naturalnych. 3. Problem demarkacji – język, metoda warunki początkowe, prawa uniwersalne, hipotezy, uznawanie. 4. Zagadnienie prawdy: koncepcje i kryteria prawdy. Porządek argumentacyjny w nauce: interpretacja, uzasadnienie, uznawanie. Kryterium falsyfikacji, usprawnienie indukcji, przykład zastosowania indukcji. Metoda hipotetyczno-dedukcyjna (Jaką metoda pracował K. Darwin). 5. Metody stosowane w biologii na różnych poziomach organizacji w odniesieniu do metod w innych naukach: zasada korespondencji, internalizm, eksternalizm.
Opis wykładówFilozofia. Wprowadzenie do teorii poznania. Spór o uniwersalia: realizm pojęciowy skrajny i umiarkowany; klasyczna i współczesna postać tego sporu. Spór o istnienie typów ontologicznych: substancjalizm i antysubstancjalizm. Zagadnienie prawdy: koncepcje i kryteria prawdy. Porządek argumentacyjny w nauce: interpretacja, uzasadnienie, uznawanie. Elementy metodologii. Struktura i funkcja nauki; rodzaje pytań, anarchizm metodologiczny. Wyjaśnianie i jego typy. Nauka jako działalność modelująca rzeczywistość. Zagadnienie rozwoju nauki: logika czy historia rozwoju (internalizm czy eksternalizm). Struktura teorii i powiązania metodologiczne w biologii. Kontrowersja: ewolucjonizm i kreacjonizm.
Cel kształceniaRozumienie filozoficznych uwarunkowań wiedzy przyrodniczej.
Literatura podstawowa1) CHMIELEWSKI A. , Filozofia Poppera. Analiza krytyczna., wyd. Wyd. Uni. Wroc., Wrocław, 1998, s. 1-246 2) HELLER M., Filozofia nauki. Wprowadzenie., wyd. Wyd. Nauk. Pap. Akad. Teolog. Kraków, 1992, s. 1-87 3) HEMPEL C. G., Filozofia nauk przyrodniczych (Philosophy of Natural Science)., wyd. Fundacja Aletheia. Warszawa, 2001, s. 1-231 4) HOFFMAN A., Wokół ewolucji., wyd. PIW. Warszawa, 1997, s. 1-255 5) LASZLO E., Systemowy obraz Świata, wyd. PIW. Warszawa, 1987 6) SCHOPENHAUER A., Erystyka – czyli sztuka prowadzenia sporów., wyd. „Alma-Press”, Warszawa, 2000, s. 1-127
Literatura uzupełniająca
Uwagi