Mikroskopia fluorescencyjna

Fluorescence Microscopy

2020Z

Kod przedmiotu13S2-MIKFLUORO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak wskazań
Wymagania wstępnebrak wskazań
Opis ćwiczeńKrojenie bloczków tkankowych na mikrotomie mrożeniowym. Przeprowadzenie pojedynczych barwień immunofluorescencyjnych tkanki nerwowej na skrawkach mrożeniowych. Inkubacja tkanki z odpowiednimi przeciwciałami drugorzędowymi sprzężonymi z fluorochromami (FITC, Cy3). Wykonywanie obliczeń i sporządzanie odczynników do barwień. Obserwacja mikroskopowa i ocena wybarwionych preparatów. Analiza uzyskanych wyników. Dokumentacja wyników.
Opis wykładówImmunohistochemia – definicja i pojęcia. Zasada pobierania i przygotowywania materiału do badań immunofluorescencyjnych. Zasady krojenia tkanki na mikrotomie mrożeniowym. Typy reakcji immunohistochemicznych. Omówienie metod pojedynczych i podwójnych barwień immunofluorescencyjnych na skrawkach kriostatowych przy użyciu przeciwciał mono- i poliklonalnych. Sprawdzanie specyficzności reakcji immunohistochemicznych; reakcje kontrolne. Budowa i zasada działania mikroskopu fluorescencyjnego. Rodzaje fluorochromów stosowanych we fluorescencji.
Cel kształceniaPoznanie zasad pobierania i przygotowania tkanki do barwień immunohistochemicznych. Poznanie procedury barwień immunohistochemicznych. Zdobycie umiejętności pozwalających na przeprowadzenie barwień immunohistochemicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników.
Literatura podstawowa1) Zabel M., Immunocytochemia, PWN, 1999 2) Litwin J.A., Podstawy technik mikroskopowych, U J, Kraków, 1999
Literatura uzupełniająca1) Stevens A., Lowe J., wyd. PZWL, Wyd. Med. Słowiński Verlag., Histologia człowieka, 2000r., tom
Uwagibrak uwag