Mikroskopia elektronowa

Electron Microscopy

2020Z

Kod przedmiotu13S2-MIKROEL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMikroskopia świetlna, Techniki mikroskopowe
Wymagania wstępnepodstawy mikroskopii świetlnej
Opis ćwiczeńPodczas ćwiczeń studenci zapoznają się z zasadami działania mikroskopów elektronowych (ME). Poznają metody przygotowania materiału biologicznego do obserwacji w ME oraz nauczą się interpretacji uzyskanych wyników.
Opis wykładów-
Cel kształceniaPoznanie budowy, działania oraz wykorzystania mikroskopii elektronowej w badaniach biologicznych.
Literatura podstawowa1) B. Wróbel, K. Zienkiewicz, D.J.Smoliński, J. Niedojadło, M. Świdziński, Podstawy mikroskopii elektronowej, skrypt dla studentów biologii , Wydawnictwo UMK w Toruniu, 2005 2) J.A. Litwin, Podstawy technik mikroskopowych, Wydawnictwo UJ Kraków, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi-