Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2020L

Kod przedmiotu13S2-MK-PRDEG2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hajduk Z. , 2002r., "Metodologia nauk przyrodniczych", wyd. KUL Lublin, 2) Pułło A. , 2001r., "Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów", wyd. PWN.
Literatura uzupełniająca
Uwagi