Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Master’s Degree Thesis and Preparation for a Diploma Exam

2021Z

Kod przedmiotu13S2-MK-PRDEG3
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Konsultacje z opiekunem pracy dyplomowej
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hajduk Z., Metodologia nauk przyrodniczych, wyd. KUL Lublin, 2002 2) Pułło A. , Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, PWN, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi