Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2021Z

Kod przedmiotu13S2-MK-SEMMGR3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) January Weiner , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wyd. Naukowe PWN, 2003 2) Gambarelli F, Łódzki Z, Jak przygotować pracę magisterską lub doktorską, Universitas, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi