Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2021L

Kod przedmiotu13S2-MK-SEMMGR4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) January Weiner , Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wyd. Naukowe PWN, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi