Projekt badawczo-rozwojowy

R & D Project

2021Z

Kod przedmiotu13S2-PBR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńZasady wyłaniania zespołu projektowego. Umiejętności zespołu projektowego, miejsce i rola menedżera projektu i pracownika w projekcie. Definicja projektu i jego najważniejszymi cechy. Przygotowanie wniosku projektowego. Struktury projektowe. Procesy zarządzania projektem (inicjowanie projektu, planowanie projektu, realizowanie projektu, kontrolowanie projektu, zamykanie projektu). Instrumenty dotyczące zarządzania projektami. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność. Znaczenie projektów w funkcjonowaniu organizacji. Prawne i praktyczne aspekty transferu pomysłu i technologii do biznesu.
Opis wykładów.
Cel kształceniaZapoznać studentów z definicją projektu, najważniejszymi cechami oraz rodzajami. Nauczyć wykonania planu projektu i przygotowanie wniosku projektowego. Umożliwić zdobycie umiejętności formułowania celów i wskazywania obszarów projektowych będących podstawą planowania, realizacji, controlingu oraz procesu zamykania projektu. Zapoznać z zasadami tworzenia planu projektu, identyfikacji interesariuszy, budowy struktury projektowej, przydziałem ról członkom zespołu projektowego oraz kierowaniem pracą zespołu. Zapoznanie z możliwościami pozyskania zasobów finansowych. Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi transferu pomysłu i technologii do biznesu
Literatura podstawowa1) Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWN, 2012 2) Harper-Smith P., Derry S., , Zarządzanie projektami - prosta droga do sukcesu", , MT Biznes, 2012 3) Newton R, Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne., PWN, 2011 4) Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 5) Barker S., Cole R., Zarządzanie projektem., PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi.