Podstawy bioinformatyki

Bioinformatics basics

2020L

Kod przedmiotu13S2-PODSTBIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, biologia molekularna lub biochemia, genetyka, informatyka lub techniki informacyjne
Wymagania wstępneobsługa komputera, znajomość podstaw genetyki i biologii molekularnej (poziom akademicki)
Opis ćwiczeńPoznanie środowiska pracy bioinformatyka, biologiczne bazy danych: rodzaje baz danych, sposoby przeszukiwania naz danych, pobieranie informacji, przetwarzanie danych.
Opis wykładówPrezentacja środowiska pracy bioinformatyka. Wprowadzenie do baz danych i metod analizy porównawczej sekwencji i struktur makrocząsteczek biologicznych – DNA, RNA i białek (Wprowadzenie do NCBI, EBI i RCSB PDB, struktura baz danych, metody przeszukiwania i analizy danych za pomocą narzędzi zaimplementowanych w bazach danych, analiza danych za pomocą zewnętrznych narzędzi bioinformatycznych). Bioinformatyka kwasów nukleinowych i białek.
Cel kształceniaNabycie umiejętności komputerowej analizy danych biologicznych. Rozwinięcie zdolności praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z dziedziny, fizyki, biochemii, genetyki oraz medycyny w połączeniu z nowoczesnymi metodami oraz narzędziami bioinformatycznymi. Nabycie umiejętności płynnego poruszania się po najważniejszych bazach i serwisach bioinformatycznych oraz szybkiego i efektywnego wyszukiwania danych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Internet i materiały własne, tom
Uwagi