Przedsiębiorczość

Enterprise

2021L

Kod przedmiotu13S2-PRZEDa
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPojęcie przedsiębiorczości. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Pojęcie przedsiębiorcy, mikro- małego i średniego przedsiębiorcy. Bariery rozwoju przedsiębiorczości. Procedury i zasady tworzenia nowej firmy. Model biznesu z uwzględnieniem sektora Life-Science. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość akademicka.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz zapoznanie studentów z zasadami organizacji i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wskazanie możliwości praktycznego zastosowania wzorców, strategii i sposobów do naśladowania w warunkach wolnej gospodarki rynkowej i wykształcenie umiejętności realnej oceny sytuacji niosącej ze sobą ryzyko oraz zdolności do jej zmiany na swoją korzyść.
Literatura podstawowa1) Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006r., s. 443 2) Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE Wrocław, 1999 3) Smoleński S., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, TNOiK OPO Bydgoszcz, 1997 4) Jęksa Z., Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Poltext, 2000
Literatura uzupełniająca1) Bąk M., Kulawczuk P., Szcześniak A., wyd. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Modele biznesowe przedsiębiorstw tworzonych na bazie szkół wyższych, 2011r., tom , 181s.
Uwagi-