Roślinne kultury in vitro

Plants in vitro Culture

2020L

Kod przedmiotu13S2-ROSKUIV
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającefizjologia roślin, biologia komórki, botanika
Wymagania wstępneznajomość podstaw biologii komórki i fizjologii roślin
Opis ćwiczeńMikrorozmnażanie roślin; przygotowanie i optymalizacja pożywek; merystemowanie pędów; hodowle kalusów i wierzchołków korzeni, hodowle zawiesinowe, transformacja genetyczna, androgeneza in vitro, hodowle niedojrzałych zarodków roślinnych; czyste kultury roślin zarodnikowych
Opis wykładówIstota i zastosowania różnych form roślinnych kultur in vitro.
Cel kształceniaZapoznanie się z różnymi zastosowaniami i metodami roślinnych kultur in vitro
Literatura podstawowa1) Malepszy S., Biotechnologia roślin, PWN, 20092009
Literatura uzupełniająca
Uwagi