Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

The subject of education in the humanities Or social

2019L

Kod przedmiotu0000SX-MOHS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi