Fakultet

2020Z

Kod przedmiotu1200XX-FAKmed3
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaPozycje literatury podane w harmonogramie wybranych fakultetów.
Literatura uzupełniająca
Uwagi