Anatomia funkcjonalna człowieka

Human Functional Anatomy

2019L

Kod przedmiotu1213S1-AFCZbmed
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistologia
Wymagania wstępnebez wskazań
Opis ćwiczeńBudowa i funkcja układu szkieletowego. Charakterystyka poszczególnych kości w szkielecie; praca z naturalnym materiałem kostnym. Rodzaje połączeń kości; klasyfikacja i charakterystyka połączeń ścisłych i jamowych na wybranych przykładach. Budowa i funkcja układu mięśniowego; klasyfikacja morfologiczna mięśni oraz budowa i czynności wybranych grup mięśni szkieletowych. Budowa i funkcja poszczególnych narządów w układach narządów. Analiza makroskopowa modeli anatomicznych przedstawiających narządy układu pokarmowego, oddechowego, naczyniowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i nerwowego. Budowa i zasady funkcjonowania narządów zmysłów. Układ powłokowy; budowa skóry i jej przydatków. Multimedialne prezentacje przedstawiające przekroje sekcyjne ciała w różnych płaszczyznach.
Opis wykładówAnatomia człowieka jako dziedzina nauk biologicznych i jej związki z dziedzinami wiedzy medycznej. Podstawowe metody i techniki badawcze stosowane w anatomii. Terminologia, definicje i pojęcia anatomiczne; części i okolice ciała; płaszczyzny ciała, osie i linie ciała; jamy ciała. Systematyczna anatomia opisowa poszczególnych układów: szkieletowego, mięśniowego, pokarmowego, naczyniowego, oddechowego, moczowego, rozrodczego męskiego, rozrodczego żeńskiego, dokrewnego, nerwowego, powłokowego i narządów zmysłów. Topografia narządów i wzajemne relacje przestrzenne w ułożeniu narządów . Charakterystyka parametrów narządów z elementami budowy mikro- i makroskopowej w aspekcie funkcjonalnym; dysfunkcje wybranych narządów.
Cel kształceniaZapoznanie z prawidłową anatomią człowieka i obowiązującą terminologią anatomiczną. Wyjaśnienie wzajemnych związków w ułożeniu przestrzennym narządów i wybranych elementów ich budowy mikro- i makroskopowej w aspekcie funkcjonalnym. Zrozumienie roli określonych narządów jako biologicznych i mechanicznych barier ochronnych. Wyjaśnienie związku między prawidłową strukturą narządów i ich prawidłową czynnością. Zapoznanie z rozwojem anatomii jako gałęzi wiedzy i podstawowymi metodami badawczymi.
Literatura podstawowa1) Sokołowska-Pituchowa J., "Anatomia człowieka" , PZWL, 2008 2) Woźniak W., "Anatomia człowieka" , Urban & Partner, 2010 3) Netter F.H. , "Atlas anatomii człowieka", Urban & Partner, 2002
Literatura uzupełniająca1) Hansen J.T., wyd. Urban & Partner, "Anatomia Nettera do kolorowania" , 2016r., tom 2) Krechowiecki A. , wyd. PZWL, "Zarys anatomii człowieka", 2006r., tom 3) Milart Z. (red.), wyd. PWRi L, Anatomiczne Mianownictwo Weterynaryjne (łac.-pol.-ang.), 2002r., tom
Uwagigrupy laboratoryjne