Bioetyka

Bioethics

2019Z

Kod przedmiotu1213S1-BIOETbmed
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi