Embriologia człowieka

Human Embryology

2020L

Kod przedmiotu1213S1-EMCZLbmed
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanatomia, histologia, genetyka
Wymagania wstępneStudent posiada wiedzę z zakresu cytobiologii oraz histologii ogólnej i szczegółowej
Opis ćwiczeń1.Formowanie układu nerwowego i narządów zmysłów. 2.Rozwój układu mięśniowego i szkieletowego. Wykształcenie kończyn. 3. Formowanie układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego 4. Rozwój układu skrzelowego i formowanie jego pochodnych w obrębie twarzy i szyi. 5. Tworzenie jamy ciała. Rozwój układu pokarmowego. 6. Rozwój układu moczowo-płciowego.7. Kolokwium. Seminaria: Powstawanie wady wrodzonych
Opis wykładów1. Układ rozrodczy męski. Układ rozrodczy żeński. Gametogeneza. Hormonalna regulacja procesu rozmnażania i gametogenezy 2. Molekularne podstawy procesu zapłodnienia. Zapłodnienie in vitro 3. Bruzdkowanie. Zagnieżdżanie zarodka. 4. Powstawanie tarczki zarodkowej. Budowa i funkcja listków zarodkowych. 5. Wykształcenie błon płodowych i łożyska.Diagnostyka prenatalna
Cel kształceniaPoznanie podstawowych procesów zachodzących podczas rozwoju prenatalnego człowieka, a także mechanizmów powstawania wad wrodzonych.
Literatura podstawowa1) T.W. Sadler, "Langman Embriologia", t. I, EDRA Urban & Partner, 2017, s. 410
Literatura uzupełniająca1) Jura Cz., Klag J., wyd. Wydawnictwo naukowe PWN, "Podstawy embriologii zwierząt i człowieka", 2005r., tom 1 2) Jura Cz., Klag J., wyd. Wydawnictwo naukowe PWN, "Podstawy embriologii zwierząt i człowieka", 2005r., tom 2 3) Bielańska-Osuchowska Z. , , wyd. Wydawnictwo naukowe PWN,, "Zarys organogenezy.", 2004r., tom 4) Bartel Hieronim, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, "Embriologia", wyd. 6, 2014r., tom 1 5) K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia, wyd. Elsevier Urban&Partner, "Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia", 2013r., tom 1, 322s.
Uwagi